Výroční schůze

04.02.2012 15:14

14. 1. 2012 od 15:00 se konala výroční schůze na hasičské zbrojnici. Program: Přečtení zpráv pokladníka, starosty SDH, velitele jednotky a velitelky žen. Další bod byl předání slova hostům. Poté následovala krátká přestávka a malé občerstvení. Poslední bod programu bylo závěrečné slovo a volná diskuse.